PACE Consulting Company (gọi tắt là “PACE Consulting”), một đơn vị thành viên của PACE, là một tổ chức chuyên cung cấp
 các giải pháp tư vấn quản lý cho cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Với sự hợp tác cùng các đối tác toàn cầu chuyên sâu
về các lĩnh vực quản trị là 
FranklinCovey (FC)Balanced Scorecard Vietnam (BSV)Hogan Assessments và Society for Human Resource Management (SHRM),
những giải pháp tư vấn của PACE Consulting là sự kết tinh giữa tinh hoa quản trị thế giới “vốn đã được chuẩn hóa trên phạm vi toàn cầu”
 với “sự am tường về môi trường kinh doanh đặc thù ở Việt Nam”.

GIẢI PHÁP TƯ VẤN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ | Giải pháp Xây dựng Hệ thống Quản lý/ Building Corporate Management System (CMS)

VẤN ĐỀ ĐANG ĐỐI MẶT

 • Làm thế nào để có thể thiết kế doanh nghiệp mình như một guồng máy, hoạt động có hệ thống trong việc hoàn thành các mục tiêu công ty đề ra theo từng kỳ kinh doanh?
 • Làm thế nào để CEO, Ban Lãnh Đạo cấp cao, Đội ngũ quản lý cấp trung có thể vận hành công ty và các phòng/ ban/ bộ phận một cách khoa học mà không phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết các sự vụ, ứng phó với các tình huống phát sinh?
 • Làm thế nào để doanh nghiệp có thể “tự vận hành” & hoàn thành các mục tiêu kinh doanh một cách tối ưu mà không quá phụ thuộc vào những nhân sự đặc biệt (key person) & không bị các “nút thắt cổ chai” ở các cấp?
 • Làm thế nào để từng vị trí, từng phòng/ ban/ bộ phận triển khai công việc một cách đồng bộ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chung của tổ chức, thay vì:
  • “Kẻ đi đông – người đi tây”, việc phối kết hợp giữa các cá nhân & bộ phận trong công ty có phần chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau;
  • Nhân viên làm việc thụ động (do không có bản mô tả công việc bài bản; chưa có trao quyền hạn & phạm vi ra quyết định xuống các vị trí,…);
  • Nhân sự làm theo sự thuận tiện – thói quen – lề lối vốn đã được hình thành trước đó;…

GIẢI PHÁP TƯ VẤN

Chiếc chìa khóa quan trọng để giúp cho doanh nghiệp thoát khỏi những thách thức nói trên đó chính là: Quản trị dựa trên hệ thống (thay vì chỉ quản trị dựa trên con người).

Để góp phần giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị dựa trên hệ thống như đề cập ở trên, BSV đã phát triển một bộ giải pháp tư vấn về hệ thống quản lý công ty (Corporate Management System – CMS) nhằm giúp cho doanh nghiệp thiết lập & vận hành CMS một cách khoa học, bao gồm:

 1. Cấu trúc lại: Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức Quản lý Công ty
 2. Hoàn thiện lại: Bộ tài liệu Phân công Phân nhiệm cho các Phòng/ Ban/ Bộ phận & cho từng vị trí chức danh trong công ty
 3. Chuẩn hóa lại: Bộ quy trình phối kết hợp quan trọng và cần thiết (bao gồm các quy trình nội nghiệp trong từng bộ phận, quy trình phối kết hợp giữa các bộ phận trong công ty và giữa công ty với bên ngoài)
 4. Văn bản hóa: các chính sách vận hành một cách khoa học, phù hợp với chủ trương và định hướng của công ty

Để các tài liệu về hệ thống quản lý này được thiết kế lại một cách khoa học và thực tiễn trong việc hoàn thành các mục tiêu chung của công ty, đồng thời góp phần giúp cho doanh nghiệp có thể tăng trưởng một cách bền vững, BSV có thể triển khai dự án này với các cấu phần cụ thể như sau:

 1. Cấu phần I - Đào tạo: Mục đích của cấu phần này sẽ giúp cho doanh nghiệp thấu hiểu rõ về bản chất của CMS trong công tác quản trị. Biết được vì sao có CMS sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua những thách thức như đã đề cập ở phần đầu của giải pháp? Biết được đâu là nguyên lý, phương pháp & cách thức xây dựng CMS một cách khoa học và hiệu quả.
 2. Cấu phần II – Hướng dẫn xây dựng: Mục đích của cấu phần này là hướng dẫn thực tế về cách thức thiết lập CMS ngay tại doanh nghiệp, gắn liền với từng đơn vị, bộ phận/ phòng/ ban và từng vị trí chức danh cụ thể.
 3. Cấu phần III – Tư vấn phản biện: Mục đích của cấu phần này là nhằm đảm bảo tính khoa học của bộ tài liệu về CMS sau khi thiết lập. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tự tin đưa CMS vào áp dụng trong công tác quản trị.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

KẾT QUẢ DỰ ÁN

Sau khi kết thúc dự án tư vấn về CMS, đội ngũ nhân sự tham gia dự án đã văn bản hóa các tài liệu hệ thống quản lý, cụ thể bao gồm:

 • Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty;
 • Quy chế hoạt động của các phòng chức năng;
 • Hệ thống bản mô tả công việc của các vị trí chức danh;
 • Hệ thống quy trình phối kết hợp cốt yếu trong công ty;
 • Bộ tài liệu về các chính sách vận hành thiết yếu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

9 ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

Đồng hành cùng PACE

Những bậc thầy của kinh thương toàn cầu đã đến Việt Nam theo lời mời của PACE
để đồng hành cùng doanh giới trên hành trình cùng khai mở một nền quản trị mới tại Việt Nam.

Michael Porter

“Cha đẻ” chiến lược cạnh tranh

Philip Kotler

“Cha đẻ” Marketing hiện đại

Paul Krugman

“Chủ nhân” Nobel kinh tế

Dave Ulrich

“Bộ óc” số 1 thế giới về nhân sự

Stephen M. R. Covey

“Cha đẻ” của phương pháp “The Speed of Trust”

Rich Fernandez

CEO của SIY Leadership Institute

PACE ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ HỌC
CỦA DOANH GIỚI & DOANH NGHIỆP

Sổ Tay Doanh Trí

Là nơi tập hợp "tinh hoa quản trị" và các bài viết chuyên ngành uy tín từ PACE và các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới.

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển do PACE Books tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành.

TỌA ĐÀM TALK&THINK

Talk&Think (Chia sẻ để suy ngẫm) là một diễn đàn chia sẻ tri thức phi lợi nhuận, do PACE khai lập và tổ chức định kỳ.

DỰ ÁN SÁCH HAY

Do gần 100 nhân sĩ, trí thức tâm huyết và PACE cùng phối hợp sáng lập kể từ năm 2007 nhằm khuyến đọc sách hay.