PACE Consulting Company (gọi tắt là “PACE Consulting”), một đơn vị thành viên của PACE, là một tổ chức chuyên cung cấp
 các giải pháp tư vấn quản lý cho cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Với sự hợp tác cùng các đối tác toàn cầu chuyên sâu
về các lĩnh vực quản trị là 
FranklinCovey (FC)Balanced Scorecard Vietnam (BSV)Hogan Assessments và Society for Human Resource Management (SHRM),
những giải pháp tư vấn của PACE Consulting là sự kết tinh giữa tinh hoa quản trị thế giới “vốn đã được chuẩn hóa trên phạm vi toàn cầu”
 với “sự am tường về môi trường kinh doanh đặc thù ở Việt Nam”.

GIẢI PHÁP TƯ VẤN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ | Giải pháp Tư vấn 4 Nguyên tắc Thực thi (4DX)

VẤN ĐỀ ĐANG ĐỐI MẶT

Tầm vóc của một tổ chức được quyết định rất lớn thông qua việc thực thi một cách xuất sắc các chiến lược. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng:

  • Gần 50% số lượng các chiến lược trong hầu hết các công ty đều triển khai thất bại.
  • 70% nguyên nhân của những chiến lược thất bại đến từ năng lực lãnh đạo thực thi.

Các thành tố chính tác động dẫn đến việc thực thi kém hiệu quả, đó chính là:

  • Lãnh đạo và đội ngũ nhân sự không biết mục tiêu thực sự là gì. Nghiên cứu của FranklinCovey cho thấy, chỉ có 15% đội ngũ nhân viên biết rõ đâu là những mục tiêu tối quan trọng của doanh nghiệp. Phần còn lại, một là họ không có mục tiêu; hai là họ có quá nhiều mục tiêu.
  • Họ cũng không biết làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, đặc biệt là không hiểu rõ vai trò của mình và những hoạt động chủ chốt để hiện thực hóa được mục tiêu.
  • Họ không nắm rõ thước đo của mục tiêu, cũng như không theo dõi kết quả công việc và những hành vi dẫn dắt kết quả thường xuyên.
  • Và, họ không giữ đúng cam kết trách nhiệm của mình. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỉ có 10% nhân sự có thảo luận hàng tháng với cấp trên về trách nhiệm và tiến độ thực hiện mục tiêu của mình.

Đặc biệt, trong guồng quay công việc đầy bận rộn ngày nay, đội ngũ thực thi chiến lược còn gặp thách thức rất lớn đến từ việc phải lựa chọn, cân bằng như thế nào giữa những công việc phục vụ cho những mục tiêu thực sự quan trọng và các công việc phát sinh nhưng mang tính khẩn cấp, cần họ giải quyết ngay.

GIẢI PHÁP TƯ VẤN

Giải pháp tư vấn “4 NGUYÊN TẮC THỰC THI / THE 4 DISCIPLINES OF EXECUTION” của FranklinCovey sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm:

  • Giúp các nhà lãnh đạo được trang bị tư duy, phương pháp và “Hệ điều hành 4DX/ 4DX Operating System (4DXOS)” để quản lý quá trình thực thi hiệu quả;
  • Đồng thời, giúp doanh nghiệp cài đặt và phát huy “văn hóa thực thi hiệu quả” trong đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp thực hiện các dự án chiến lược.

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Kế hoạch triển khai dự án tư vấn bao gồm các giai đoạn sau đây:

1. Chuẩn bị: Đánh giá năng lực thực thi hiện tại của lãnh đạo & đội ngũ nhân sự trong tổ chức. Xây dựng kế hoạch đào tạo & tư vấn phù hợp theo đặc thù của doanh nghiệp
2. Đào tạo:

  • Trang bị cho cấp lãnh đạo những kiến thức và năng lực cần thiết để trở thành nhà lãnh đạo thực thi, đồng thời qua đó, làm rõ tầm nhìn và từng mục tiêu mà lãnh đạo mong muốn cho từng bộ phận thực thi.
  • Giúp đội ngũ thực thi thấu hiểu các mục tiêu được giao. Hướng dẫn cách thức sử dụng “Hệ điều hành 4DX” để thực thi các mục tiêu đảm trách một cách hiệu quả, đồng thời hình thành “Văn hóa thực thi” trong từng bộ phận & cả tổ chức.

3. Thực thi & tư vấn: Lãnh đạo & đội ngũ thực thi bước vào quá trình thực thi thực tế. Mục đích là để lãnh đạo & đội ngũ nhân viên cùng hiểu và áp dụng một cách hiệu quả hơn “4 Nguyên tắc thực thi” nhằm tạo ra kết quả vượt trội.

4. Báo cáo chứng nhận hoàn thành dự án: Báo cáo & đánh giá kết quả thực thi.

KẾT QUẢ DỰ ÁN

Kết thúc dự án, doanh nghiệp không chỉ thấu hiểu một cách sâu sắc về “4 Nguyên tắc thực thi”, mà còn biết cách làm thế nào để hình thành văn hóa thực thi xuất sắc nhằm thực thi từng mục tiêu chiến lược mà Lãnh đạo doanh nghiệp muốn hiện thực hóa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

9 ĐỐI TÁC TOÀN CẦU

Đồng hành cùng PACE

Những bậc thầy của kinh thương toàn cầu đã đến Việt Nam theo lời mời của PACE
để đồng hành cùng doanh giới trên hành trình cùng khai mở một nền quản trị mới tại Việt Nam.

Michael Porter

“Cha đẻ” chiến lược cạnh tranh

Philip Kotler

“Cha đẻ” Marketing hiện đại

Paul Krugman

“Chủ nhân” Nobel kinh tế

Dave Ulrich

“Bộ óc” số 1 thế giới về nhân sự

Stephen M. R. Covey

“Cha đẻ” của phương pháp “The Speed of Trust”

Rich Fernandez

CEO của SIY Leadership Institute

PACE ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ HỌC
CỦA DOANH GIỚI & DOANH NGHIỆP

Sổ Tay Doanh Trí

Là nơi tập hợp "tinh hoa quản trị" và các bài viết chuyên ngành uy tín từ PACE và các tư tưởng gia quản trị hàng đầu thế giới.

TỦ SÁCH DOANH TRÍ

"Tủ sách Doanh trí" gồm những cuốn sách kinh điển do PACE Books tuyển chọn, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành.

TỌA ĐÀM TALK&THINK

Talk&Think (Chia sẻ để suy ngẫm) là một diễn đàn chia sẻ tri thức phi lợi nhuận, do PACE khai lập và tổ chức định kỳ.

DỰ ÁN SÁCH HAY

Do gần 100 nhân sĩ, trí thức tâm huyết và PACE cùng phối hợp sáng lập kể từ năm 2007 nhằm khuyến đọc sách hay.